w88优德体育,w88优德官网,w88优德手机版集体备课出勤表

作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2017年02月27日
 

w88优德体育,w88优德官网,w88优德手机版集体备课出勤表

 

周别:3         时间:2017.2.13--2017.2.19

 

组别

应到人数

实到人数

缺勤人数

备课纪律等级

备注

高一语文

12

10

2

 

 

高一数学

10

6

4

 

 

高一英语

11

11

0

 

 

高一物理

6

6

0

 

 

高一化学

6

5

1

 

 

高一生物

5

5

0

 

 

高一政治

4

4

0

 

 

高一历史

3

3

0

 

 

高一地理

3

3

0

 

 

音乐

5

4

1

 

 

体育

8

5

3

 

 

美术

3

2

1

 

 

计算机

4

4

0

 

 

高二语文

12

11

1

 

 

高二数学

9

8

1

 

 

高二英语

12

11

1

 

 

高二物理

7

6

1

 

 

高二化学

6

5

1

 

 

高二生物

4

4

0

 

 

高二政治

4

3

1

 

 

高二历史

5

4

1

 

 

高二地理

4

4

0

 

 

w88优德手机版语文

11

9

2

 

 

w88优德手机版数学

10

9

1

 

 

w88优德手机版英语

8

8

0

 

 

w88优德手机版物理

6

5

1

 

 

w88优德手机版化学

6

6

0

 

 

w88优德手机版生物

6

6

0

 

 

w88优德手机版政治

3

3

0

 

 

w88优德手机版历史

3

3

0

 

 

w88优德手机版地理

3

3

0

 

 

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
没有相关内容